Welkom Contact Diensten Audio Licht Opname Video Links Portfolio Occasions
Contactgegevens:
Derpsestraat 41a
5751 KB Deurne
gsm: 06 53490816
 
1. Algemeen
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website www.msmservices.nl en alle pagina´s hierop, hierna genoemd « MSM », tenzij andere voorwaarden genoemd worden door MSM.


2. Auteursrecht
2.1
Alle informatie op MSM is met zorg samengesteld zowel uit onze gegevens, als aangeleverde gegevens. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist of onvolledig is. MSM kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

2.2
Op alle op de site aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van MSM zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MSM te kopiëren en of te verspreiden in welke vorm dan ook. Dit mag enkel na overeenkomst met MSM gebeuren. Bij deze publicatie of verspreiding is een duidelijke naamsvermelding verplicht, tenzij anders overeengekomen.


3. Persoonsgegevens
3.1
Persoonsgegevens die worden verkregen via het door u ingevulde formulier zullen niet worden gebruikt voor marketing doeleinden of worden doorverkocht aan dergelijke instanties, met uitzondering van verzoeken van een officiële instantie indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals overtredingen van wetten of copyrights.


4. Overmacht
4.1
MSM aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van publicatie van informatie of foto’s, in welke vorm dan ook.


  Op deze site is een disclaimer van toepassing